Autorita (knihovníctvo)

Autorita v knižničnej terminológii označuje overený a unifikovaný selekčný údaj (heslo), ktorý popisuje dokumenty a slúži k ich vyhľadávaniu v knižničných katalógoch.

Delenie

Autority sa delia na menné (mená osôb, rodín a rodov, názvy akcií a korporácií a pod.) a vecné (vecné témy, geografické termíny, formy a žánre, chronologické termíny a pod.). Autority, resp. Autoritatívne záznamy sú sústredené v databázach, tzv. Súboroch autorít, väčšinou ako súčasť knižničného katalógu. Hlavným a najdôležitejším prvkom autoritatívneho záznamu je hlavička, tj. tá podoba slovného vyjadrenia pre daný pojem, ktorá bola zvolená ako preferovaná. Autoritatívne záznamy ďalej môžu obsahovať odkazy na iné formy hlavičky (napr. pseudonymy osôb, synonymá a pod.) a poznámky (napr. stručné biografické údaje o osobe a pod.).

Externé odkazy

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.