Kilometer

Kilometer (symbol: km) je jednotka dĺžky v metrickej sústave, zodpovedajúca 1 000 metrom (predpona kilo pochádza z gréčtiny, khilia = tisíc a metro = počet alebo miera). Kilometer sa bežne používa pre vyjadrenie vzdialeností v doprave a všeobecne na povrchu Zeme.

Prevod na iné jednotky dĺžky

Pozri aj

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.