Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Bývalé sídlo ministerstva (aktuálne na Račianskej 71)
Bývalé sídlo ministerstva (aktuálne na Račianskej 71)
SídloRačianska ulica 71,
813 11 Bratislava
MinisterMária Kolíková (ZA ĽUDÍ)
Štátny tajomníkMichal Luciak (ZA ĽUDÍ)
Michal Novotný
Webová stránkajustice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre súdy a väzenstvo.

Pôsobnosť ministerstva

  • Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory SR, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje zastupovanie Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenska v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

Minister spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister spravodlivosti, ktorého vymenúva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.

Súčasnou ministerkou spravodlivosti je Mária Kolíková (ZA ĽUDÍ).

Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti

Ministra spravodlivosti v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra spravodlivosti.

Súčasnými štátnymi tajomníkmi Ministerstva spravodlivosti sú Michal Luciak (ZA ĽUDÍ) a Michal Novotný.

Externé zdroje

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.